Mag ik deelnemen aan het verkeer als ik medicijnen heb gebruikt?

Dat verschilt per medicijn. Veel medicijnen geven geen problemen in het verkeer. Maar er zijn ook medicijnen waarmee u niet mag rijden omdat dit gevaarlijk is. U kunt dan uzelf en anderen in gevaar brengen.

Medicijngebruik controleren of aanpassen

Het is verstandig om te controleren of medicijnen mogelijk een negatieve invloed op uw rijgedrag hebben. Kijk op rijveiligmetmedicijnen.nl of u mag rijden met de medicijnen die u gebruikt. Ook leest u hier per medicijn hoe lang u in ieder geval niet mag rijden.

Gebruikt u een medicijn waarmee u niet mag rijden en moet u wel reizen? Kijk dan of ander vervoer mogelijk is.
Wilt u wel zelf kunnen rijden? Bespreek met uw arts of apotheker of u mag stoppen met uw medicatie of die mag aanpassen. Zodat u wel mag rijden.

Soms kan de arts of apotheker ook de sterkte van de medicatie veranderen. Of het moment van inname. Uw arts kan ook kijken of u andere medicatie mag gebruiken. Bijvoorbeeld een medicijn dat minder invloed heeft op uw rijvaardigheid. Zo maakt u een veilige keuze.

Verantwoord omgaan met medicijnen

Het is belangrijk dat u verantwoord omgaat met uw medicatie. U bekijkt zelf of u wel of niet met het medicijn mag rijden. Dat betekent dat u op rijveiligmetmedicijnen.nl kijkt of u mag rijden met de medicatie die u gebruikt. En dat u uw medicijnen op de goede manier inneemt.

Let op! Wist u dat rijden met medicijnen waarbij dit niet mag gevolgen kan hebben voor uw verzekeringen? Bijvoorbeeld de autoverzekering, WA-verzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ook kunt u een boete of andere straf krijgen. Of zelfs uw rijbewijs kwijt raken.

Gevolgen van medicijnen op rijvaardigheid

Medicijnen kunnen van invloed zijn op uw rijvaardigheid. Dat kan ervoor zorgen dat u een gevaar bent voor uzelf en anderen op de weg. Bij sommige medicijnen zijn de gevolgen op het rijgedrag duidelijk. U wordt duizelig, slaperig of gaat wazig zien. Andere medicijnen kunnen uw rijvaardigheid verminderen zonder dat u het door heeft. U krijgt bijvoorbeeld minder controle over uw spieren. Of u reageert niet of te laat op andere deelnemers aan het verkeer.

Bij sommige medicijnen moet u eerst wennen aan de bijwerkingen van het medicijn. Pas hierbij extra op als u meer dan 1 medicijn gebruikt. Hierdoor kunnen de bijwerkingen versterken. Als u veel last heeft van bijwerkingen is het beter om niet te rijden.

Voorbeelden medicijnen met negatieve invloed op rijvaardigheid

Medicijnen die een negatieve invloed kunnen hebben op uw rijvaardigheid zijn onder andere:

  • slaap- en kalmeringsmiddelen;
  • sommige pijnstillers, zoals morfine en tramadol;
  • medicijnen tegen depressie of angst;
  • medicijnen tegen psychische ziektes;
  • medicijnen tegen epilepsie;
  • medicijnen tegen allergie, jeuk of reisziekte.

Drugsstoffen die in medicijnen kunnen voorkomen

Er zijn medicijnen die stoffen bevatten die ook in drugs zitten. Daarom geldt voor die stoffen een grenswaarde. Met een speekseltest kan de politie controleren of 1 van deze stoffen in het lichaam zit. Bijvoorbeeld voor medicinale cannabis, dexamfetamine en morfine.

Als uit de speekseltest blijkt dat deze stof in het lichaam zit, volgt een bloedonderzoek. Met dit onderzoek wordt nog preciezer gekeken hoeveel van die stof in het lichaam zit.

Heeft u meer gebruikt dan toegestaan? Dan kan u een boete, taakstraf of gevangenisstraf krijgen. Ook kan de rechter uw rijbevoegdheid voor maximaal 5 jaar ontzeggen. U mag dan niet rijden.

Verzekerd zijn als medicijngebruiker bij veroorzaken van een verkeersongeval

Heeft u een auto of ander voertuig? Dan moet u een WA-verzekering afsluiten. Als uw motorrijtuig schade veroorzaakt vergoedt een WA-verzekering deze in de meeste gevallen.

De verzekering keert de schade niet altijd uit. Bijvoorbeeld als u zelf schade veroorzaakt en medicijnen gebruikt waarmee u niet mag rijden. Ook de schade die u toebrengt aan de andere partij kan dan voor eigen rekening komen. Vraag na bij uw verzekeraar wat voor u als medicijngebruiker geldt.