Visual scholen tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

Wat schoolbesturen kunnen doen om extra onderwijsplekken voor nieuwkomers te realiseren.