Moet mijn kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes?

Uw kind moet meedoen aan activiteiten als schoolzwemmen, excursies en schoolreisjes als deze horen bij het lesprogramma. In de schoolgids leest u om welke activiteiten het gaat.

Verplichte extra onderwijsactiviteiten

Naast vakken als taal, rekenen, Engels en bewegingsonderwijs zijn er vaak nog extra activiteiten op de basisschool. Basisscholen beslissen zelf welke extra onderwijsactiviteiten zij in het lesprogramma (of onderwijsprogramma) opnemen. Uw kind is wettelijk verplicht om mee te doen aan alle activiteiten die bij het lesprogramma horen.

Voorbeelden van extra onderwijsactiviteiten zijn:

  • schooltuin;
  • sportdag;
  • schoolkamp;
  • schoolfeest;
  • bibliotheekbezoek.

Vrijstelling van onderwijsactiviteit

Wilt u niet dat uw kind meedoet aan een extra onderwijsactiviteit? Dan kunt u het bestuur van de basisschool vragen om vrijstelling. Als uw kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

Schoolzwemmen

Niet alle basisscholen bieden schoolzwemmen aan. Gemeente en school beslissen hier gezamenlijk over. Is het schoolzwemmen verplicht, dan is de school verantwoordelijk voor de kosten. De school mag u wel om een vrijwillige bijdrage vragen.