Wat zijn de regels voor het overblijven op de basisschool?

De basisschool is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven. Minstens de helft van de overblijfkrachten moet hiervoor een opleiding hebben. Bijvoorbeeld een opleiding voor tussenschoolse opvang (TSO), een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO. Alle overblijfkrachten en vrijwilligers moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben.

Wie houdt toezicht?

Degenen die toezicht kunnen houden bij het overblijven, zijn:

  • ouders of andere vrijwilligers;
  • leerkrachten (maar dit hoort niet tot de normale taak van leerkrachten); 
  • externe medewerkers, zoals leidsters van naschoolse opvang of kinderopvang.

Ouders mogen het toezicht bijvoorbeeld ook samen met leerkrachten verzorgen.  

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overblijfkrachten

Overblijfkrachten moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan de basisschool geven voordat ze met hun werk beginnen. Dit geldt ook voor vrijwilligers die toezicht houden bij het overblijven. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat de overblijfkracht de aanstelling krijgt.