Waarom is er geen maximum voor de groepsgrootte in het basisonderwijs?

Hoeveel kinderen er in een klaslokaal zitten, bepaalt de school zelf. Het geld dat de school krijgt gaat uit van gemiddeld 24 kinderen per groep. Maar grotere klassen kleiner maken is niet altijd mogelijk, en soms ook niet wenselijk.

Zo zijn er basisscholen die bewust kiezen voor grotere groepen. Zij nemen bijvoorbeeld onderwijsassistenten in dienst, die sommige taken voor hun rekening nemen. Een wettelijk maximum voor de groepsgrootte zou scholen kunnen beperken om andere of vernieuwende onderwijsconcepten te kiezen. Lees hoe de groepen in het basisonderwijs worden samengesteld.