Hoe is de groep van mijn kind op de basisschool samengesteld?

De school bepaalt zelf hoe groot de groep is. Er is geen maximum voor de groepsgrootte. Gemiddeld is de groepsgrootte 23 of 24 leerlingen. Meestal zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in 1 groep. Een combinatieklas met kinderen van verschillende leeftijden kan ook.

Gemiddelde groepsgrootte basisonderwijs

De overheid schrijft niet voor hoeveel leerlingen er in een groep mogen zitten. Dit bepaalt de school van uw kind zelf. In 2016 was de gemiddelde grootte van een groep in het basisonderwijs 23,4 leerlingen. In 2013, 2014 en 2015 was de gemiddelde groepsgrootte 23,3 leerlingen. In 2017 was dat 23,1 leerlingen en in 2018 23 leerlingen.

Stamgroepen

Soms kiezen basisscholen voor grotere (stam)groepen. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden of niveaus. Leerlingen krijgen dan voor sommige vakken apart les in kleinere groepen. Vaak geeft een andere leraar of een onderwijsassistent deze lessen.

Combinatieklassen

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. Bijvoorbeeld een combinatie van groep 3 en 4. De school kan kan bijvoorbeeld voor een combinatieklas kiezen als:

  • dit past bij de onderwijskundige uitgangspunten van de school;
  • de school heel klein is;
  • er te weinig leraren zijn.

Aantal leerlingen in een klaslokaal

In de wet staat hoeveel ruimte een leerling minstens nodig heeft. Deze minimale ruimte per leerling wordt aangegeven in bruto vloeroppervlakte in vierkante meter (m2). De bruto vloeroppervlakte is de vloergrootte van het hele schoolgebouw. Dus inclusief ruimten als gangen, trappen en wc’s. In het basisonderwijs is de minimale vloeroppervlakte per leerling 3,5 m2.