Hoe is de groep van mijn kind op de basisschool samengesteld?

De school bepaalt zelf de samenstelling en de grootte van de groepen. Meestal zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in 1 groep. Maar een combinatieklas met kinderen van verschillende leeftijden kan ook.

School bepaalt groepsgrootte

De overheid schrijft niet voor hoeveel leerlingen er in een groep mogen zitten. Dat bepaalt de school van uw kind zelf. In 2016 was de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs 23,4 leerlingen. In 2013, 2014 en 2015 was de gemiddelde groepsgrootte 23,3 leerlingen.

In de wet staat wel hoeveel ruimte een leerling minstens nodig heeft. In het basisonderwijs is dit minimaal 3,5 m2 vloeroppervlakte per leerling.

Stamgroepen

Er zijn scholen die met grotere (stam)groepen werken. Leerlingen van die groepen krijgen dan voor sommige vakken apart les in kleinere groepjes. Vaak geeft een andere leerkracht of een onderwijsassistent deze lessen. Ook scholen met leeftijdsgroepen of kleine groepen houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Het ene kind leert nu eenmaal sneller dan het andere.

Combinatieklassen

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. Bijvoorbeeld een combinatie van groep 3 en 4. De school van uw kind kan bijvoorbeeld voor een combinatieklas kiezen vanwege:

  • ruimtegebrek;
  • lerarentekort;
  • gebrek aan leerlingen;
  • pedagogische redenen.

Op sommige scholen zijn grotere groepen onderdeel van de visie van de school. Dit is dan een pedagogisch uitgangspunt van de school. In een combinatieklas ligt de nadruk dan bijvoorbeeld op het aanleren van zelfstandig werken en samenwerken tussen leerlingen van verschillende leeftijden.