Wat doet de basisschool als mijn kind een besmettelijke ziekte of hoofdluis heeft?

Bij een besmettelijke ziekte kan de basisschool uw kind maximaal 1 week schorsen om te voorkomen dat andere kinderen ook ziek worden. Bij hoofdluis regelt de school vaak ‘luizenouders’ om kinderen te controleren en te behandelen. De school kan voor hulp en advies over de aanpak van ziektes terecht bij de GGD.

Schorsen ziek kind

Kinderen met waterpokken of mazelen zijn besmettelijk voordat de ziekte uitbreekt. Het heeft daarom geen zin hen te schorsen. De basisschool moet de andere ouders informeren als een leerling een besmettelijke ziekte heeft. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de controle en de behandeling van uw kind.

Meldingsplicht GGD

Basisscholen moeten bepaalde aandoeningen bij leerlingen melden bij de GGD. De meldingsplicht hangt af van het aantal zieke kinderen in een klas:

  • Diarree: als meer dan 1/3 deel van de klas klachten heeft binnen 1 week.

  • Geelzucht: meteen bij het 1e geval.

  • Huiduitslag of vlekjes op de huid: als er binnen dezelfde klas 2 of meer gevallen zijn binnen 2 weken.

  • Schurft: bij 3 gevallen in 1 klas.

  • Andere besmettelijke ziektes: als er in korte tijd meerdere gevallen zijn van ernstige infectieziekten, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking.

De GGD spoort de bron van de infectie op. Ook gaat de GGD na of mensen met wie de patiënt contact heeft gehad, risico lopen op besmetting. Daarna kijkt de GGD of maatregelen nodig zijn om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.