Wat verdien ik als leraar in het basisonderwijs?

Het startsalaris van een pas afgestudeerde leraar in het basisonderwijs is bruto € 2.436 per maand. Dat is nog zonder toeslagen zoals vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Zij-instromers beginnen vaak met een hoger salaris, omdat hun werkervaring meetelt. Naarmate  een leraar langer in het onderwijs werkt, stijgt het salaris.

Schaal en tredes in het onderwijs

De meeste startende leraren in het primair onderwijs beginnen in schaal LA. Afhankelijk van kwaliteit, ervaring en bijscholing kunnen leraren doorgroeien naar LB of LC. Elke schaal bestaat uit 12 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede.

 

Maandsalaris (bruto)
 

Beloning op
maandbasis* (bruto)

 

LA

 

Start

€ 2.436 € 2.896

Na 10 jaar

€ 3.009 € 3.556

Maximum

€ 3.482 € 4.233
 

LB

 

Start

€ 2.525 € 2.999

Na 10 jaar

€ 3.246 € 3.829

Maximum

€ 3.826 € 4.560
 

LC

 

Start

€ 2.539 € 3.015

Na 10 jaar

€ 3.728 € 4.384

Maximum

€ 4.464 € 5.294

*Beloning betreft maandsalaris + vakantiegeld, eindejaarsuitkering, schaaluitloopbedrag en inkomens- en/of bindingstoeslag.

Zij-instromers en stille reserves onderwijspersoneel

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in?  Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever. De werkgever kijkt daarbij onder meer naar uw leeftijd en werkervaring. Dit geldt ook als u wel een lesbevoegdheid heeft, maar langere tijd niet voor de klas heeft gestaan.

Meer doorgroeimogelijkheden leraren

De overheid heeft met de werkgevers afgesproken dat er meer leraren zullen doorgroeien naar een hogere schaal. In het primair onderwijs zit op dit moment 73,6% van de leraren in schaal LA. 26% zit in LB en 0,3% in LC. De overheid heeft met de werkgevers afgesproken dat de verdeling  58%, 40% en 2% wordt.

Subsidie

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie als u (weer) voor de klas wilt staan. Op de website leraar.nl kunt u, door antwoord te geven op enkele simpele vragen, achterhalen of u mogelijk in aanmerking komt voor een regeling.

Vragen over leraar worden

U kunt vragen stellen over leraar worden via Twitter (@MinOCW) of via Facebook (www.facebook.com/ministerieocw).