Wat verdien ik als leraar in het primair onderwijs?

Een leraar in het primair onderwijs (po) verdient tussen € 3.500 en € 7.190 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het primair onderwijs bestaat uit het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Schalen, treden en beloning in het primair onderwijs

Bij elke salarisschaal en trede hoort een salarisbedrag. Deze bedragen staan in de cao primair onderwijs. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit:

  • salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • toelagen die iedere leraar krijgt.

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao po 2022-2023. 

Schaal Salaristrede Salaris per maand  Beloning per maand
Schaal, treden en totale beloning in het basisonderwijs per 1 juli 2022
LB Start € 3.001 € 3.500
LB Na 10 jaar € 4.122 € 4.800
LB Maximum € 4.573 € 5.460
LC Start € 3.019 € 3.520
LC Na 10 jaar € 4.755 € 5.540
LC Maximum € 5.329 € 6.340
LD Start € 3.031 € 3.530
LD Na 10 jaar € 5.284 € 6.150
LD Maximum € 6.059 € 7.190

Gemiddelde beloning leraren

Gemiddeld verdienen leraren in het basisonderwijs en leraren in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs zo’n € 5.100 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst. Dit is gemiddeld ruim anderhalf keer het modale inkomen.

Eenmalige extra beloning in 2022

Medewerkers die op 1 juli 2022 in dienst waren, krijgen eenmalig € 500 (bruto, bij een fulltime contract). Deze extra beloning is niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. Ook in de berekening van de gemiddelde beloning is deze extra uitkering niet meegeteld.

Gelijke beloning voor leraren in po en vo

Vanaf januari 2022 krijgen alle werknemers in het po dezelfde beloning als hun collega’s in het voortgezet onderwijs (vo). Bekijk hieronder de afbeelding met een schatting van de gemiddelde stijging in de beloning van leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel.

De beloning stijgt de komende jaren. Veel leraren groeien na deze overgang door in de nieuwe schalen. Bij de overzetting in 2022 komen leraren die in het maximum van hun (po-)schaal zaten bijvoorbeeld niet meteen in het maximum van de nieuwe (vo-)schaal.

Vergroot afbeelding Infographic over salarisschaal na dichten loonkloof

Beloning voor startende leraren

Een startende leraar in het basisonderwijs begint in salarisschaal LB. Een startende leraar in het (voortgezet) speciaal onderwijs begint in salarisschaal LC.

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal LB, LC of LD valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft. Elke schaal bestaat uit 12 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in? Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever.

Meer informatie over de cao po

In het onderwijs gaan sociale partners over de cao-afspraken. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zoals PO-raad en de vakbonden. Meer informatie over de cao po vindt u bij deze vertegenwoordigers.

Vragen over leraar worden

Meer informatie over werken in het onderwijs of persoonlijk advies? Neem contact op met het Onderwijsloket.