Moet ik een erfenis aanvaarden?

U hoeft een erfenis niet te aanvaarden. U kunt de erfenis ook weigeren. Een erfenis kunt u op verschillende manieren aanvaarden. 

Erfenis weigeren

U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap. En ook niet betrokken bij de afhandeling van de erfenis. U ontvangt niets, maar u hoeft ook geen schulden te betalen. 

Let op: door de erfenis te weigeren, kunnen uw kinderen erfgenaam worden. Wilt u dat niet? Dan moet u ook voor uw minderjarige kinderen de erfenis verwerpen.

Erfenis zuiver aanvaarden

Als u een erfenis zuiver aanvaardt, heeft u recht op alle bezittingen van de overledene. Maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen. Dit is een negatieve nalatenschap. U moet dan met uw eigen geld de overgebleven schulden betalen. 
Dit geldt niet als er na zuivere aanvaarding blijkt dat er een onverwachte schuld is. Een onverwachte schuld is een schuld die u niet kende. En ook niet goed had kunnen ontdekken, voordat u de erfenis zuiver aanvaarde.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt bent u niet aansprakelijk als er schulden zijn. Ook niet als u vermogen heeft. Dit heet ook wel: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

Eerst schulden betalen

Bij beneficiair aanvaarden moet u eerst alle schulden uit de erfenis betalen. Wat daarna overblijft, wordt verdeeld onder de erfgenamen. U mag niets van de bezittingen hebben totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald. Dit heet vereffenen. Lees hoe u een beneficiair aanvaarde erfenis afhandelt bij het Juridischloket.nl.
Is de erfenis niet genoeg om alle schulden te betalen? Dan wordt de erfenis gelijk verdeeld onder de schuldeisers. De erfgenamen krijgen dan niets.

Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen

Na het overlijden onderzoekt en beslist u of u de erfenis wilt aanvaarden of niet. Hier is geen wettelijke termijn voor.

Schuldeisers mogen de erfgenamen de eerste 3 maanden niet vragen de schulden te betalen. Als de erfgenamen meer tijd nodig hebben, vragen zij dat aan bij de rechtbank.

Niets met de erfenis doen voordat u heeft besloten

Neemt u bezittingen van de overledene mee of verkoopt u deze? Of betaalt u openstaande rekeningen? Dan heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. Er is 1 uitzondering: U mag wel de begrafenis of uitvaart betalen uit de erfenis. Daardoor heeft u de erfenis nog niet zuiver aanvaard.

Verklaring nalatenschap afleggen bij rechtbank

Kiest u voor beneficiair aanvaarden of verwerpen? Dan moet u een verklaring nalatenschap afleggen bij de rechtbank. Dit hoeft niet als u de erfenis zuiver aanvaardt. Het mag wel.
Twijfelt u over uw keuze, vraag dan advies aan een notaris of erfrechtadvocaat.