Wie regelt de afwikkeling en de verdeling van de erfenis?

Bij de afwikkeling en verdeling van een erfenis kunt u te maken krijgen met een notaris, een executeur of een bewindvoerder. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kan de overheid de afwikkeling op zich nemen.

Notaris

De notaris stelt een testament op en is bij de afwikkeling van een erfenis een onpartijdig adviseur.

Bewindvoerder

Gaat het om uw eigen erfenis? En vindt u dat uw erfgenamen (nog) niet verantwoord met de erfenis zouden kunnen omgaan? Dan kunt u over een deel van de erfenis bewind laten instellen. Bijvoorbeeld als uw kinderen nog te jong zijn. Of als ze geestelijke problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. Dit moet in het testament worden vastgelegd. Dat kan totdat de erfgenaam 25 jaar is.

De erfgenaam kan dan pas beschikken over de bezittingen van de overledene als hij de vastgelegde leeftijd heeft bereikt. De bewindvoerder neemt tot die tijd die taak over. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.

Executeur

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie. Maar ook betaling van schulden en verdeling van goederen. U kunt in uw testament iemand aanwijzen die de erfenis regelt: een executeur.

Informatie over erfenis

Als u informatie zoekt over een erfenis kunt u terecht bij de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats kunt u zien op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Bij de rechtbank kunt u gratis het boedelregister inzien. In een openbaar boedelregister staan bijvoorbeeld:

  • gegevens over het ongedaan maken van de wettelijke verdeling door de langstlevende echtgenoot;
  • verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of hebben verworpen;
  • de aanwijzing van een boedelnotaris.

Geen erfgenamen (bekend)?

Blijkt na onderzoek dat er geen erfgenamen zijn? Of wordt de afwikkeling van de erfenis niet door of namens potentiële erfgenamen opgepakt? Dan kan de overheid dat doen. Het Rijksvastgoedbedrijf wikkelt onbeheerde nalatenschappen af namens de overheid.

Het is de taak van het Rijksvastgoedbedrijf om eventuele bezittingen en/of geld uit een onbeheerde nalatenschap zoveel mogelijk aan de erfgenamen te geven. Hiervoor probeert het Rijksvastgoedbedrijf erfgenamen of rechthebbenden op te sporen.

Vindt het Rijksvastgoedbedrijf geen erfgenamen of is het saldo van de nalatenschap is te laag om de nalatenschap af te handelen? Dan wordt de erfenis omgezet in geld en gestort in de consignatiekas van het ministerie van Financiën. Hier blijft het 20 jaar beschikbaar voor rechthebbenden.

Als na 20 jaar niemand zich bij de consignatiekas meldt, vervalt het geld aan de Staat. Dit is ook het geval wanneer er gedurende 20 jaar niemand aanspraak heeft gemaakt op de nalatenschap. Dan wordt het geld niet in de consignatiekas gestort, maar gaat het direct naar de Staat.

Wilt u weten of u recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas? Dan kunt u gebruik maken van het zoekformulier consignatiekas