Wat moet ik doen als ik een erfenis krijg?

Als iemand sterft, laat hij bezittingen en misschien ook schulden na. U kunt als erfgenaam de erfenis accepteren of weigeren. Als u een erfenis accepteert, is er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden.

Aandachtspunten bij een erfenis:

Erfenis afwikkelen en zaken afhandelen namens de overledene

Als erfgenaam krijgt u te maken met de erfenis afwikkelen en zaken afhandelen namens de overledene, samen met eventuele andere erfgenamen. Wilt u weten wat u moet regelen als erfgenaam? Maak dan uw persoonlijk overzicht.

Verklaring van erfrecht

U heeft in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig als u de erfenis gaat afwikkelen of zaken gaat afhandelen. In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met zo’n verklaring kunt u bijvoorbeeld aantonen dat u recht heeft op het banktegoed van de overledene. De notaris kan zo’n verklaring voor u opstellen. Dit kost geld.

Betere bescherming tegen onverwachte schuld uit erfenis

U kunt als erfgenaam uw privévermogen beter beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. Sinds 2016 is pas sprake van zuivere aanvaarding als u goederen van de nalatenschap verkoopt. Of als u goederen op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook is er een uitzondering voor gevallen waarin u na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.