Beslisnota's bij wetsvoorstel goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij wetsvoorstel goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag