Nader rapport wetsvoorstel goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag

Minister Bruins Slot (BZ) vraagt de Koning het voorstel van wet houdende goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens naar de Tweede Kamer te sturen.

Nader rapport wetsvoorstel goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag