Advies Raad van State wetsvoorstel goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag

De Raad van State reageert op het voorstel van wet houdende goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens.

Advies Raad van State wetsvoorstel goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag