Wetsvoorstel goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag

Voorstel van wet houdende goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens.

Wetsvoorstel goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag