Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over fiscale maatregelen voor de glastuinbouw

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over fiscale maatregelen voor de glastuinbouw