Document bij besluit Woo-verzoek vrijstelling vennootschapsbelasting zorglichamen 2017

Openbaar gemaakt document na een verzoek om documenten over 2017 over de vrijstelling van vennootschapsbelasting van zorglichamen in de zin van artikel 5, 1e lid, aanhef en onder c, van de Wet op de vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Document bij besluit Woo-verzoek vrijstelling vennootschapsbelasting zorglichamen 2017