Besluit Woo-verzoek vrijstelling vennootschapsbelasting zorglichamen 2017

Besluit op een verzoek om documenten over 2017 over de vrijstelling van vennootschapsbelasting van zorglichamen in de zin van artikel 5, 1e lid, aanhef en onder c, van de Wet op de vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek vrijstelling vennootschapsbelasting zorglichamen 2017