Aanpassingen in box 3 vanaf belastingjaar 2023

Vanaf het belastingjaar 2023 behandelt het kabinet 2 vormen van vermogen als banktegoeden. Het gaat om het aandeel dat een woningeigenaar heeft in de Vereniging van Eigenaren. En om geld dat op een derdengeldenrekening staat bij een notaris of deurwaarder. Schulden tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen worden niet meer belast in box 3.

Doel: beter kijken wat iedereen persoonlijk heeft aan spaargeld of beleggingen

Vanaf 2027 komt er een nieuw stelsel voor box 3. Dan betalen mensen belasting over het werkelijke rendement op vermogen. Tot die tijd wil het kabinet de belasting op vermogen beter verdelen. 
Tot het nieuwe stelsel er is, rekent de Belastingdienst met rendementspercentages die dichtbij de echte percentages voor sparen, beleggen en lenen liggen. De maatregel om 2 vormen van vermogen te behandelen als banktegoed maakt hier deel van uit. 


De wijzigingen gaan in met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 en geldt al op uw aangifte Inkomstenbelasting 2023.

3 soorten vermogen

In box 3 zijn er 3 soorten vermogen met ieder een eigen rendementspercentage voor de opbrengst:

Rendementspercentage soorten vermogen Belastingdienst
Soort vermogen 2023
Bank- en spaartegoeden en contant geld 0,92 %
Beleggingen/andere bezittingen 6,17 %
Schulden 2,46 %

Vanaf  2023 gelden de volgende 2 vormen van vermogen als ‘bank- en spaartegoed’  niet meer niet als belegging:

  • het aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren;
  • vermogen dat op een derdengeldenrekening van een notaris of deurwaarder staat.

Geen belasting op schulden en vorderingen tussen ouders en minderjarige kinderen

Schulden en vorderingen tussen ouders en minderjarige kinderen worden niet meer belast in box 3. Dit geldt ook voor schulden en vorderingen tussen fiscale partners. Vanaf 2024 hoeft men deze schulden niet meer op te geven aan de belasting. Dit geldt al op uw aangifte Inkomstenbelasting 2023. 

Heffingvrij vermogen box 3

In 2024 blijft het heffingvrije vermogen € 57.000 en € 114.000 bij fiscaal partnerschap. Dit is het vermogen dat vrijgesteld is van box 3-belasting.  Het belastingtarief box 3 over het inkomen uit vermogen wordt 36% (32% in 2023).

Vergroot afbeelding