Aanbiedingsbrief bij nazending beslisnota Kamerbrief aanvullende vragen fiscale klimaatmaatregelen WGO II Belastingplan 2024

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) biedt de Tweede Kamer een beslisnota aan die behoort bij de Kamerbrief met de antwoorden op aanvullende vragen in het kader van de behandeling van het pakket Belastingplan 2024 over een aantal fiscale klimaatmaatregelen.

Aanbiedingsbrief bij nazending beslisnota Kamerbrief aanvullende vragen fiscale klimaatmaatregelen WGO II Belastingplan 2024