Overdrachtsbelasting bij overdracht nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties

Vanaf 1 januari 2025 is de overdrachtsbelasting bij de overdracht van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties 4%. Ondernemers betalen dan ongeveer evenveel belasting als bij directe levering van nieuwe onroerende zaken. Ondernemers kunnen al gestarte vastgoedprojecten aanmelden voor een overgangsregeling. 

Gelijker speelveld voor ondernemers bij overdracht nieuwe onroerende zaken

De maatregel zorgt voor een gelijker speelveld tussen ondernemers bij de overdracht van nieuwe onroerende zaken. Bij directe levering betaalt de verkoper 21% btw (omzetbelasting). Gaat het via aandelentransacties? Dan betaalt de verkoper geen btw. En door de samenloopvrijstelling  betaalt de koper nu ook geen overdrachtsbelasting. Vanaf 1 januari 2025 valt de overdracht van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties in bepaalde situaties niet meer onder de samenloopvrijstelling. De koper betaalt dan 4% overdrachtsbelasting, behalve bij 90% belast gebruik.

De nieuwe maatregel geldt niet voor al gestarte vastgoedprojecten. Hiervoor komt een overgangsregeling.