Beslisnota bij Kamerbrief hoofdlijnen voorgenomen wijziging Wet normering topinkomens

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief hoofdlijnen voorgenomen wijziging Wet normering topinkomens (PDF | 1 pagina | 89 kB)