Bestuurders van (semi)publieke instellingen moeten geen te hoge beloningen of vergoeding bij ontslag krijgen. Dat is niet goed voor het vertrouwen in de overheid. Sinds 2013 is er een wet die een norm stelt voor de hoogste inkomens in Nederland: de Wet normering topinkomens (WNT). De hoogste leidinggevenden en toezichthouders bij de overheid en semipublieke instellingen moeten zich houden aan die wet. Bijvoorbeeld directeurs van scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties en de publieke omroep. Die instellingen moeten beloningen en vergoedingen in hun jaarstukken openbaar maken.