Salaris minister, staatssecretaris en bestuurders provincies en gemeenten

De bezoldiging of het salaris en de rechtspositie van ministers en staatssecretarissen staan in de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen.

Salaris minister-president en minister

Het salaris van de minister-president is € 157.287 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (2017). Daarnaast heeft hij recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen. Dat is geregeld in het Voorzieningenbesluit. De minister-president verdient hetzelfde salaris als een minister. 

Salaris staatssecretaris

Het salaris van een staatssecretaris is € 146.824 (2017) per jaar inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Bezoldigingsmaximum

Het wettelijk bezoldigingsmaximum voor bestuurders in de publieke sector is € 181.000 in 2017. In 2018 is dit € 187.000. Daaronder vallen naast salaris, vakantiegeld en de eindejaarsuitkering, ook de pensioenbijdrage en onkostenvergoedingen.