Salaris minister, staatssecretaris en bestuurders provincies en gemeenten

De bezoldiging of het salaris en de rechtspositie van ministers en staatssecretarissen staan in de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen.

Salaris minister-president en minister

Het salaris van de minister-president is € 189.210 per jaar (2024). Dat is inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Ook heeft de minister-president recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen. Dat is geregeld in het Voorzieningenbesluit. De minister-president verdient hetzelfde salaris als een minister.

Salaris staatssecretaris

Het salaris van een staatssecretaris is € 176.696 per jaar (2024). Dat is inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Ook heeft een staatssecretaris recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen. Dat is geregeld in het Voorzieningenbesluit.

Maximale bezoldiging topfunctionarissen

Het wettelijk maximum voor de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector (zoals gemeente- en provinciesecretarissen en gemeente- en provinciegriffiers) is € 233.000 in 2024.

Bezoldiging bestaat uit:

  • salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • belastbare onkostenvergoedingen;
  • pensioenbijdragen.