Salaris minister, staatssecretaris en bestuurders provincies en gemeenten

De bezoldiging of het salaris en de rechtspositie van ministers en staatssecretarissen staan in de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen.

Deze informatie is verouderd en wordt geactualiseerd.

Salaris minister-president en minister

Het salaris van de minister-president is € 170.910 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (2020). Daarnaast heeft de minister-president recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen. Dat is geregeld in artikel 10 van het Voorzieningenbesluit. De minister-president verdient hetzelfde salaris als een minister. 

Salaris staatssecretaris

Het salaris van een staatssecretaris is € 159.541 (2020) per jaar inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De pensioenbijdrage en onkostenvergoedingen vallen niet onder het salaris.

Maximale inkomsten bestuurders

Het wettelijk maximum voor de bezoldiging van bestuurders in de publieke sector, zoals gemeentesecretarissen en provinciegriffiers, is € 201.000 in 2020.
Bezoldiging bestaat uit:

  • het salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • belastbare onkostenvergoedingen;
  • pensioenbijdragen.