Beslisnota bij Kamerbrief voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2021

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2021 (PDF | 2 pagina's | 99 kB)