Beslisnota Kamerbrief over wettelijk bezoldigingsmaximum door Stichting Sanquin Bloedvoorziening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief over wettelijk bezoldigingsmaximum door Stichting Sanquin Bloedvoorziening