WNT-Jaarrapportage 2019

De WNT-jaarrapportage 2019 geeft een overzicht van de geconstateerde overtredingen en door de gezamenlijke WNT-toezichthouders getroffen handhavingsmaatregelen. De WNT-jaarrapportage 2019 omvat zowel nieuw geconstateerde overtredingen als een actualisatie van overtredingen uit eerdere WNT-rapportages die nog in behandeling waren.

WNT-Jaarrapportage 2019 (PDF | 19 pagina's | 226 kB)