Rapport deelonderzoek naar kenbaarheid, communicatie en regeldruk WNT

Resultaten van online onderzoek onder instellingen die onder de WNT vallen ten behoeve van de tweede wetsevaluatie WNT.

Rapport deelonderzoek naar kenbaarheid, communicatie en regeldruk WNT (PDF | 27 pagina's | 301 kB)