Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken WNT

Overzicht van ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4, 2.5 en 2.7 van de Wet normering topinkomens (WNT).

Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken WNT (PDF | 2 pagina's | 90 kB)