Woonruimte en begeleiding voor dakloze mensen

Volgens schattingen van het CBS waren er begin 2022 meer dan 26.000 mensen in Nederland dakloos. Uit tellingen in enkele regio’s blijkt dat dit aantal waarschijnlijk een stuk hoger ligt. En dat terwijl iedereen een veilige en betaalbare plek om te wonen verdient. De Rijksoverheid wil dat iedereen in 2030 een thuis heeft.

Problemen door dakloosheid

Dakloze mensen hebben niet de rust en veiligheid van een eigen woning. Zonder woning kunnen zij moeilijk weer meedoen aan de maatschappij. Het is dan lastig om bijvoorbeeld een opleiding of baan te krijgen en te houden. Daarom vindt de Rijksoverheid het belangrijk dat dakloze mensen snel een eigen woonplek krijgen. En dat zij begeleiding krijgen bij bijvoorbeeld geldproblemen, een verslaving of psychische problemen.

Het aantal dakloze mensen is de afgelopen jaren al wel gedaald. Dat kwam door de extra inspanningen van gemeenten, de Rijksoverheid en alle partners. Maar er zijn nog steeds teveel mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Of die hun huis dreigen te verliezen. Onder andere vanwege de groeiende krapte op de woningmarkt.

Maatregelen om dakloosheid te verminderen

Om dit probleem samen met alle partners en mede-overheden aan te pakken, is in december 2022 het 'Nationaal Actieplan Dakloosheid - Eerst een Thuis' gelanceerd. Het kabinet wil dat iedereen in Nederland in 2030 een thuis heeft. Met dit plan gaat de overheid dakloosheid in Nederland op een andere manier aanpakken. Namelijk door te werken aan het voorkomen van dakloosheid (preventie) en door huisvesting en ondersteuning op maat te bieden (Wonen Eerst).

In het hele land werken veel partijen aan deze overgang van opvang naar preventie en Wonen Eerst. Gemeenten, de Rijksoverheid, opvanglocaties, zorgpartijen, woningcorporaties en deskundigen uit de praktijk werken samen aan oplossingen. Nederland sluit hiermee aan bij de Lissabon Verklaring. Die heeft als doel dakloosheid in 2030 te hebben opgelost.

Eersteenthuis.nl

Meer informatie over de aanpak dakloosheid in Nederland staat op www.eersteenthuis.nl.