Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis

Het Nationaal Actieplan Dakloosheid zet in op een paradigmashift in de manier waarop we kijken naar en omgaan met dakloosheid. Het plan stelt de ambitie om dakloosheid in Nederland fors en structureel terug te dringen, waarmee aangesloten wordt bij de Verklaring van Lissabon om dakloosheid in 2030 te beëindigen.

Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis (PDF | 58 pagina's | 2,5 MB)