Beslisnota bij Kamerbrief Integrale Aanpak Online Fraude

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Integrale Aanpak Online Fraude (PDF | 3 pagina's | 164 kB)