Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag Autoriteit Consument en Markt 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag Autoriteit Consument en Markt 2022