Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwerp-AMvB attractie- en speeltoestellen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwerp-AMvB attractie- en speeltoestellen