Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken BNPL dienstverlening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

TK Beslisnota Kamerbrief BNPL 20231017