Beslisnota bij antwoorden schriftelijke vragen over reactie op de gewijzigde motie Stoffer over verkennen nadere vereisten representativiteit collectieve actie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden schriftelijke vragen over reactie op de gewijzigde motie Stoffer over verkennen nadere vereisten representativiteit collectieve actie