Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24-25 juli en 28 juli

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 24, 25 en 28 juli. De minister beschrijft de discussiepunten en de Nederlandse inzet. Daarnaast geeft zij antwoord op de motie-Amhaouch en gaat zij ook ik in op de motie-Sjoerdsma. .

Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24-25 juli en 28 juli