Uitstelbrief toezending BNC fiches consumentengeschillen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stelt de toezending uit van enkele BNC-fiches over consumentengeschillen.

Uitstelbrief toezending BNC fiches consumentengeschillen