Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren Memorie van toelichting

De memorie geeft een toelichting op de achtergronden, inhoud en context van het wetsvoorstel.

Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren Memorie van toelichting (PDF | 10 pagina's | 183 kB)