Nota naar aanleiding van het verslag Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties van de VVD, de SP, de Partij voor de Dieren, D66 en de SGP over het wetsvoorstel Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren. Het wetsvoorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.

Nota naar aanleiding van het verslag Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (PDF | 5 pagina's | 328 kB)