Antwoorden schriftelijke vragen over reactie op de gewijzigde motie Stoffer over verkennen nadere vereisten representativiteit collectieve actie

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op de gewijzigde motie van het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP). Deze ging over het verkennen van nadere vereisten aan representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek (BW). De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, PvdA/GroenLinks, SGP en JA21 hadden de vragen gesteld.

Antwoorden schriftelijke vragen over reactie op de gewijzigde motie Stoffer over verkennen nadere vereisten representativiteit collectieve actie