Hoeveel bedenktijd heb ik na het kopen van een woning?

Als u een woning koopt, tekent u een koopcontract. Na het tekenen heeft u nog 3 dagen bedenktijd.

3 dagen bedenktijd

Na het tekenen van het koopcontract heeft u nog 3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Ook hoeft u geen vergoeding te betalen aan de verkoper.
 
De bedenktijd kan langer zijn als 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.

Langere bedenktijd afspreken

U kunt met de verkoper een langere bedenktijd afspreken, als u dat allebei wilt. Een kortere periode dan de wettelijke termijn van 3 dagen mag niet.

Bedenktijd andere soorten woningen

Net als bij een reguliere koopwoning hoort bij de koop van een vakantiehuis ook een bedenktijd van 3 dagen.  Deze eis geldt niet voor de koop van bijvoorbeeld onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. De eis geldt ook niet voor huurkoop en koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.