Kan ik samen met andere slachtoffers een collectieve schadevergoeding eisen?

U kunt samen met anderen schadevergoeding eisen. Bijvoorbeeld als u het slachtoffer bent van woekerpolissen. Of wanneer u medicijnen heeft gekregen die achteraf onveilig blijken. Het zijn voorbeelden van massaschade: situaties die voor een grote groep burgers of bedrijven veel ellende en financiële schade veroorzaken.

Belangengroep dient eis collectieve schadevergoeding in

In een collectieve actie laat u zich vertegenwoordigen door een belangenorganisatie. Deze belangenorganisatie eist dan een schadevergoeding namens iedereen die schade geleden heeft. Maar niet voor de slachtoffers die van tevoren hebben laten weten niet mee te willen doen.

In het centraal register voor collectieve vorderingen vindt u meer informatie over alle lopende eisen voor collectieve schadevergoedingen. Belangenorganisaties laten ook op hun websites en op sociale media weten welke acties voor collectieve schadevergoedingen er zijn.

Voordelen collectieve schadevergoeding

  • U hoeft geen eigen zaak te voeren. In één procedure stelt de rechter vast of de veroorzaker van de schade aansprakelijk. En wat de schadevergoeding is.
  • De uitspraak van de rechter is bindend voor alle slachtoffers. Behalve voor degenen die vooraf hebben laten weten niet mee te doen.
  • De belangenorganisatie moet aan strenge eisen (bestuur, financieel, informatie) voldoen.
  • Verschillende belangenorganisaties lopen elkaar niet in de weg. Want zijn er meerdere belangenorganisaties? Dan wijst de rechter de organisatie die de zaak het beste kan doen. Deze belangenorganisatie is dan de zogeheten ‘hoofdeiser’ in de procedure.

De nieuwe wet heeft ook voordelen voor de veroorzakers van de schade:

  • ze kunnen alle schadeclaims in één keer behandelen;
  • ze hebben één belangenorganisatie als aanspreekpunt.