Wat is de maximale rente die ik betaal voor een lening?

Als u een lening afsluit, betaalt u rente. Dat is de totale kredietvergoeding die een kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank, aan u berekent. De maximale jaarlijkse kredietvergoeding is 12% plus de wettelijke rente. De wettelijke rente is 2%. De maximale kredietvergoeding is daarmee 14% per jaar.

Voorbeeld maximale kredietvergoeding

Bij een kredietvergoedingspercentage van 14% moet u over elke geleende euro € 0,14 rente per jaar betalen. Dus als u € 10.000 leent, moet u ieder jaar 14% van € 10.000 aan rente betalen. Dat is jaarlijks € 1.400.

Flitskredieten

De maximale kredietvergoeding geldt ook voor flitskredieten. Dit zijn kredieten met een looptijd korter dan 3 maanden.