Wat is de maximale rente die ik betaal voor een lening?

Als u een lening afsluit, betaalt u rente. Dat is de totale kredietvergoeding die een kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank, aan u berekent. De maximale rente op kredieten bedraagt sinds 10 augustus 2020 10%.

Voorbeeld maximale kredietvergoeding

Bij een kredietvergoedingspercentage van 10% moet u over elke geleende euro € 0,10 rente per jaar betalen. Dus als u € 1.000 leent, moet u ieder jaar 10% van € 1.000 aan rente betalen. Dat is jaarlijks € 100.

Let op: in de praktijk zullen de jaarlijkse rentekosten lager liggen. Dat komt omdat u ook aflost op de lening en u alleen rente betaalt over het nog uitstaande bedrag.

Flitskredieten

De maximale kredietvergoeding geldt ook voor flitskredieten. Dit zijn kredieten met een looptijd korter dan 3 maanden.

Tijdelijke verlaging van de maximale rente

De maximale rente op kredieten is per 10 augustus 2020 verlaagd van 14% naar 10%.

De lagere maximale rente geldt voor leningen vanaf 10 augustus 2020. Had u al een doorlopend krediet afgesloten? Dan geldt de lagere maximale rente ook voor nieuwe kredietopnames binnen de kredietlimiet.