Wat is de maximale rente die ik betaal voor een lening?

Als u een lening afsluit, betaalt u rente. Dat is de totale kredietvergoeding die een kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank, aan u berekent. De maximale rente op kredieten bedraagt sinds 1 juli 2023 14%.

Voorbeeld maximale kredietvergoeding

Bij een kredietvergoedingspercentage van 14% moet u over elke geleende euro € 0,14 rente per jaar betalen. Dus als u € 1.000 leent, moet u ieder jaar 14% van € 1.000 aan rente betalen. Dat is jaarlijks € 140.

Let op: in de praktijk zullen de jaarlijkse rentekosten lager liggen. Dat komt omdat u ook aflost op de lening en u alleen rente betaalt over het nog uitstaande bedrag.

Flitskredieten

De maximale kredietvergoeding geldt ook voor flitskredieten. Dit zijn kredieten met een looptijd korter dan 3 maanden.

Maximale rente verhoogd per 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 is de rente op krediet gestegen van 12% naar 14%. Dit komt omdat de maximale rente bestaat uit de wettelijke rente met een opslag van acht procentpunt. Omdat de wettelijke rente stijgt van 4% naar 6%, wordt de maximale rente automatisch 14%. 

De wettelijke rente is gekoppeld aan de renteontwikkeling in de markt. Het is voor kredietverstrekkers duurder geworden om geld in te kopen. 

Deze maximale rente krediet, ook wel de maximale kredietvergoeding genoemd, geldt voor alle soorten consumptief krediet. Het kan dus duurder worden om geld te lenen.