Mag ik gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken?

Thuis mag u gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken in de tuin. In de landbouw mogen boeren en telers gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken. Andere professionals, zoals hoveniers en waterschappen, mogen dat niet.

Toelating door college

Glyfosaat is de werkzame stof in onkruidbestrijdingsmiddelen. Op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) staat welke gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan. Het Ctgb staat een gewasbeschermingsmiddel met glyfosaat toe als het veilig is voor mens, dier en milieu.

Gebruik glyfosaat in landbouw

Akkerbouwers mogen gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken op landbouwgronden. Bijvoorbeeld vóór het inzaaien van een gewas. Wel vindt de overheid dat zij ook moeten kijken naar alternatieven voor glyfosaat die niet chemisch zijn. Laag-risicomiddelen en basisstoffen bijvoorbeeld zijn gewasbeschermingsmiddelen met weinig risico’s voor mens, dier en milieu.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil deze producten nationaal en internationaal sneller op de markt krijgen. Akkerbouwers kunnen dan gemakkelijker kiezen voor een duurzaam middel. 

Gebruik glyfosaat in huis

Thuis kunt u gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken in de tuin. Gebruikt u het middel volgens de voorschriften, dan is het niet schadelijk. 

Gebruik glyfosaat op openbare terreinen

Werkt u buiten de landbouw, bijvoorbeeld in het onderhoud van openbare terreinen en parken? Dan mag u bestrijdingsmiddelen met glyfosaat niet gebruiken. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zoals het gebruik:

  • op spoorwegen om deze onkruidvrij te houden;
  • op vliegvelden om deze onkruidvrij te houden.