Mag ik gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken?

Particulieren mogen geen gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken. In de landbouw mogen boeren en telers gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken. Andere professionals, zoals hoveniers en waterschappen, mogen alleen in uitzonderingsgevallen gewasbeschermingsmiddelen (met glyfosaat of een andere stof) gebruiken.

Toelating door college

Glyfosaat is de werkzame stof in onkruidbestrijdingsmiddelen. Op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) staat welke gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan. Het Ctgb staat een gewasbeschermingsmiddel met glyfosaat toe als het geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor mens, dier en milieu.

Gebruik glyfosaat in landbouw

Akkerbouwers mogen gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken op landbouwgronden. Bijvoorbeeld vóór het inzaaien van een gewas. Wel vindt de overheid dat zij eerst moeten kijken naar alternatieven voor glyfosaat die niet chemisch zijn. Bijvoorbeeld schoffelen.

Er bestaan gewasbeschermingsmiddelen met relatief weinig risico’s voor mens, dier en milieu. Die laag-risicomiddelen en basisstoffen kunnen gekozen worden, als alternatief voor gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil die producten nationaal en internationaal sneller op de markt krijgen.

Geen gebruik glyfosaat door consumenten

Consumenten mogen geen gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat gebruiken. Ook middelen die in het buitenland zijn gekocht, mogen in Nederland niet worden gebruikt. 

Gebruik glyfosaat op openbare terreinen door professionals

Buiten de landbouw, bijvoorbeeld op openbare terreinen en parken, mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Dus ook geen gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zoals het gebruik:

  • op spoorwegen om deze onkruidvrij te houden;
  • op vliegvelden om deze onkruidvrij te houden.

U kunt de uitzonderingen vinden in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.