Welke gewasbeschermingsmiddelen mag ik gebruiken?

U mag gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die zijn toegelaten voor gebruik. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt welke gewasbeschermingsmiddelen op de markt komen.

Ctgb beoordeelt gewasbeschermingsmiddelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt gewasbeschermingsmiddelen op:

  • werkzaamheid;
  • gevolgen voor het milieu;
  • gevolgen voor de mens;
  • eigenschappen van het middel.

Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen herkennen

U herkent een toegelaten gewasbeschermingsmiddel aan een toelatingsnummer op de verpakking (etiket). Dit nummer bestaat uit 5 cijfers en de hoofdletter N. Het Ctgb publiceert de lijst met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Op deze lijst staan ook de toelatingsnummers. Daarnaast publiceert het Ctgb een lijst met bestrijdingsmiddelen die niet meer zijn toegelaten en dus verboden zijn.

Particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen

U mag elk gewasbeschermingsmiddel gebruiken dat het Ctgb heeft goedgekeurd voor particulier gebruik. 

Voor het milieu is het goed dat u als particulier zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Op de website van Milieu Centraal staat informatie over bestrijding van plagen in uw tuin.

Professioneel gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Om gewasbeschermingsmiddelen professioneel te mogen gebruiken, hebben boeren, tuinders, loonwerkers en handelaren een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Zij moeten daarvoor een opleiding volgen en examen doen. Het Bureau Erkenningen geeft het bewijs van vakbekwaamheid af.

Boete bij gebruik niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen

Verboden bestrijdingsmiddelen worden uit de handel genomen. Wie het middel toch gebruikt, krijgt een boete.

Aanvragen toelating nieuwe bestrijdingsmiddelen

Producenten die een nieuw bestrijdingsmiddel op de markt willen brengen, moeten bij het Ctgb een toelating aanvragen.