Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken gezamenlijke huisvesting AIVD en MIVD

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken gezamenlijke huisvesting AIVD en MIVD (PDF | 2 pagina's | 125 kB)