Beslisnota bij Kamerbrief toepassing regeling met CTIVD over bulkdatasets

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief toepassing regeling met CTIVD over bulkdatasets