Hoe voorziet de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) in de bescherming van privacy?

De AIVD en MIVD mogen onder strikte voorwaarden en toezicht inbreuk maken op privacy. Dat is in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) geregeld. Deze diensten gaan uiterst zorgvuldig om met deze bevoegdheid. De nieuwe wet voorziet in een extra waarborg met een voorafgaande onafhankelijke toetsing. Dit voorkomt misbruik en onnodige inbreuk op de privacy.

©BZK